Arbitrage

« Back to Glossary Index

Arbitrage in de financiële wereld verwijst naar het profiteren van prijsverschillen van hetzelfde goed of activa op verschillende markten. In crypto betekent dit het kopen van een munt op één exchange waar de prijs lager is en het verkopen op een andere exchange waar de prijs hoger is, om winst te maken uit het verschil.

“Hij maakte winst door arbitrage, door Ethereum goedkoop te kopen op een lokale exchange en het voor een hogere prijs te verkopen op een internationale exchange.”

« Terug naar Woordenboek