BFT (Byzantine Fault Tolerance)

« Back to Glossary Index

Byzantijnse fouttolerantie (BFT) is een eigenschap van computersystemen die hen in staat stelt correct te blijven functioneren, zelfs als sommige onderdelen falen of niet te vertrouwen zijn. Dit is vooral belangrijk in gedecentraliseerde netwerken zoals blockchain.

“Dankzij BFT kan ons blockchain-netwerk aanvallen weerstaan en correct blijven functioneren, zelfs als sommige nodes kwaadwillend zijn.”

« Terug naar Woordenboek