Sidechain

« Back to Glossary Index

Een sidechain is een aparte blockchain die aan een andere blockchain is gekoppeld via een tweerichtingspeg. Dit stelt gebruikers in staat om activa tussen de twee blockchains over te dragen. Sidechains worden gebruikt om nieuwe functies of verbeterde schaalbaarheid te bieden zonder de hoofdchain te belasten.


“Ze gebruikten een sidechain om nieuwe soorten transacties te testen zonder het hoofdnetwerk van Bitcoin te beïnvloeden.”

« Terug naar Woordenboek